رتبه داروسازی دانشگاه دولتی روزانه سال ۹۷-۹۸

رتبه داروسازی هم مثل رتبه قبولی پزشکی و رتبه قبولی دندانپزشکی طرفدارای زیادی داره و همیشه تو زمان انتخاب رشته کنکور سراسری چالش های زیادی رو برای بچه های رشته تجربی ایجاد میکنه حتما میدونین که برای به دست آورذن رتبه داروسازی خوب باید در زمان برنامه ریزی کنکور تجربی درس زمین شناسی رو هم مطالعه بکنن البته زمان اعلام نتایج کنکور سراسری رتبه زیر گروه یک و زیرگروه دو رو جدا واستون درج میکنه ، به هر حال در این مقاله رتبه داروسازی دانشگاه دولتی روزانه توسط مشاوران مبدا ارائه میشه و در صورت هرگونه سوال می تونین زیر همین مطلب سوالاتتون رو بپرسین

رتبه قبولی داروسازی

رتبه داروسازی دانشگاه دولتی روزانه سال ۹۸-۹۷

طبیعیه که رتبه داروسازی در دانشگاه دولتی نسبت به سایر دوره ها پایین تر بوده و تلاش بیشتری رو میطلبه در این قسمت فقط رتبه داروسازی روزانه رو ارائه میدیم و رتبه قبولی داروسازی پردیس خودگردان و داروسازی دانشگاه آزاد جداگونه نوشته میشه همچنین حواستون باشه که این رتبه ها مربوط به سهمیه عادی هست وبرای سهمیه ایثارگران نیز در مقالات بعدی رتبه داروسازی روزانه ارائه میشه این اطلاعات مربوط به کارنامه داوطلبان کنکور ۹۸ هست.

رتبه در سهمیه سهمیه قبولی دانشگاه
۱۲۹ منطقه ۱ دانشگاه علوم پزشکی تهران
۲۷۸ منطقه ۱ دانشگاه علوم پزشکی تهران
۳۰۳ منطقه ۱ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
۴۲۴ منطقه ۱ دانشگاه علوم پزشکی تهران
۴۳۳ منطقه ۱ دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج
۴۵۶ منطقه ۱ دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران
۵۷۰ منطقه ۱ دانشگاه علوم پزشکی تهران
۶۱۹ منطقه ۱ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
۶۴۷ منطقه ۱ دانشگاه علوم پزشکی شیراز
۶۶۵ منطقه ۱ دانشگاه علوم پزشکی تهران
۷۱۷ منطقه ۱ دانشگاه علوم پزشکی تهران
۷۹۷ منطقه ۱ دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۸۰۱ منطقه ۱ دانشگاه علوم پزشکی تبریز
۸۸۷ منطقه ۱ دانشگاه علوم پزشکی تهران
۹۹۴ منطقه ۱ دانشگاه علوم پزشکی تهران
۱۰۶۵ منطقه ۱ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
۱۰۹۹ منطقه ۱ دانشگاه علوم پزشکی تهران
۱۱۱۳ منطقه ۱ دانشگاه علوم پزشکی تهران
۱۱۲۵ منطقه ۱ دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری
۱۱۳۵ منطقه ۱ دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران
۱۱۷۴ منطقه ۱ دانشگاه علوم پزشکی تهران
۱۲۵۵ منطقه ۱ دانشگاه علوم پزشکی تبریز
۱۲۸۰ منطقه ۱ دانشگاه علوم پزشکی تهران
۱۲۹۹ منطقه ۱ دانشگاه علوم پزشکی یزد
۱۳۰۷ منطقه ۱ دانشگاه علوم پزشکی همدان
۱۳۴۱ منطقه ۱ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
۱۳۶۵ منطقه ۱ دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج
۱۳۸۲ منطقه ۱ دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
۱۴۰۱ منطقه ۱ دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۱۴۱۲ منطقه ۱ دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت
۱۴۶۷ منطقه ۱ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
۱۴۸۴ منطقه ۱ دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
۱۵۱۴ منطقه ۱ دانشگاه علوم پزشکی شیراز
۱۵۳۲ منطقه ۱ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
۱۵۵۲ منطقه ۱ دانشگاه علوم پزشکی تبریز
۱۵۷۷ منطقه ۱ دانشگاه علوم پزشکی یزد
۱۶۱۰ منطقه ۱ دانشگاه علوم پزشکی یزد
۱۶۱۵ منطقه ۱ دانشگاه علوم پزشکی یزد
۱۷۲۷ منطقه ۱ دانشگاه علوم پزشکی همدان
۱۷۴۳ منطقه ۱ دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
۱۷۵۴ منطقه ۱ دانشگاه علوم پزشکی کرمان
۱۷۶۸ منطقه ۱ دانشگاه علوم پزشکی تبریز
۱۸۷۷ منطقه ۱ دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس
۱۹۸۲ منطقه ۱ دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس
۲۶۷۰ منطقه ۱ دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
۴۳۵ منطقه ۲ دانشگاه علوم پزشکی تهران
۹۹۶ منطقه ۲ دانشگاه علوم پزشکی تهران
۱۰۵۸ منطقه ۲ دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران
۱۲۳۷ منطقه ۲ دانشگاه علوم پزشکی تهران
۱۲۴۰ منطقه ۲ دانشگاه علوم پزشکی همدان
۱۲۹۰ منطقه ۲ دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران
۱۳۶۸ منطقه ۲ دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران
۱۴۱۳ منطقه ۲ دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۱۵۳۳ منطقه ۲ دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
۱۶۳۰ منطقه ۲ دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۱۷۷۹ منطقه ۲ دانشگاه علوم پزشکی زنجان
۱۸۳۵ منطقه ۲ دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
۱۸۸۸ منطقه ۲ دانشگاه علوم پزشکی تهران
۱۹۸۵ منطقه ۲ دانشگاه علوم پزشکی همدان
۲۰۳۹ منطقه ۲ دانشگاه علوم پزشکی تهران
۲۰۸۱ منطقه ۲ دانشگاه علوم پزشکی تبریز
۲۱۱۱ منطقه ۲ دانشگاه علوم پزشکی یزد
۲۱۹۴ منطقه ۲ دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت
۲۲۱۸ منطقه ۲ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
۲۳۳۱ منطقه ۲ دانشگاه علوم پزشکی زنجان
۲۳۷۶ منطقه ۲ دانشگاه علوم پزشکی زنجان
۲۴۶۵ منطقه ۲ دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
۲۵۷۴ منطقه ۲ دانشگاه علوم پزشکی همدان
۲۶۰۷ منطقه ۲ دانشگاه علوم پزشکی یزد
۲۶۷۱ منطقه ۲ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
۲۷۴۸ منطقه ۲ دانشگاه علوم پزشکی یزد
۲۸۱۴ منطقه ۲ دانشگاه علوم پزشکی زنجان
۲۸۷۹ منطقه ۲ دانشگاه علوم پزشکی کرمان
۳۱۱۰ منطقه ۲ دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری
۳۳۹۰ منطقه ۲ دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس
۳۷۱ منطقه ۳ دانشگاه علوم پزشکی تهران
۵۲۲ منطقه ۳ دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
۷۴۲ منطقه ۳ دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۷۵۷ منطقه ۳ دانشگاه علوم پزشکی همدان
۸۰۳ منطقه ۳ دانشگاه علوم پزشکی تبریز
۸۸۷ منطقه ۳ دانشگاه علوم پزشکی تبریز
۹۷۶ منطقه ۳ دانشگاه علوم پزشکی تهران
۱۰۰۷ منطقه ۳ دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد
۱۱۱۵ منطقه ۳ دانشگاه علوم پزشکی تهران
۱۱۴۶ منطقه ۳ دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
۱۱۹۰ منطقه ۳ دانشگاه علوم پزشکی شیراز
۱۲۴۸ منطقه ۳ دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
۱۲۸۵ منطقه ۳ دانشگاه علوم پزشکی کرمان
۱۳۰۳ منطقه ۳ دانشگاه علوم پزشکی همدان
۱۴۱۰ منطقه ۳ دانشگاه علوم پزشکی کرمان
۱۵۰۲ منطقه ۳ دانشگاه علوم پزشکی کرمان
۱۵۱۳ منطقه ۳ دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران
۱۵۲۷ منطقه ۳ دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
۱۵۷۵ منطقه ۳ دانشگاه علوم پزشکی یزد
۱۶۶۵ منطقه ۳ دانشگاه علوم پزشکی زابل
۱۷۵۵ منطقه ۳ دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

همچنین ببینید

رتبه اتاق عمل سهمیه 5 درصدی ایثارگران

رتبه اتاق عمل سهميه ۵ درصدی ايثارگران سال ۹۷-۹۸

رتبه اتاق عمل سهميه ۵ درصدی ایثارگران در یکی دو سال پیش حکم طلا رو …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *