معافیت پزشکی

چگونه معافیت پزشکی بگیریم؟

معافیت پزشکی

معافیت پزشکی در میان انواع معافیت‌های سربازی به عنوان خاص ترین معافیت شناخته می‌گردد، دلیل این امر نیز پیچیدگی فرآیند معافیت پزشکی و تبصره‌های فراوان در موارد این معافیت است، در این مقاله مشاوران مبدا کلیات معافیت پزشکی و مراحل ثبت و رسیدگی به درخواست را توضیح داده و در …

بیشتر بخوانید »