سرباز نخبگی

سرباز نخبگی

سربازی نخبگان

سرباز نخبگی یا نخبگی وظیفه به نحوه ای از انجام خدمت سربازی اطلاق می‌شود که شخص نخبه شرایطی را مطابق با خواسته های بنیاد ملی نخبگان احراز می نماید که به تبع آن مدت سربازی خود را کاهش داده و نحوه خدمت خود را نیز به طرز چشمگیری آسانتر از …

بیشتر بخوانید »