مدیریت اشتراک ها

می تونی بحث درباره رتبه پزشکی سهمیه ۲۵ درصدی ایثارگران ۹۷-۹۸ را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!